Jørgen (39) tilsett hjå Industriutvikling vest: - Folk i regionen brenn for å skape noko

Industriutvikling Vest styrkar laget og har no tilsett Jørgen Seliussen (39) som forretningsutviklar.