Vil ha gangfelt ved barnehagen: Kommunen meiner det ikkje er grunnlag

Forelder Ole Johan Witsø Svedhaug har bedt kommunen om å gjere Bruvegen sikrare ved å lage fartsdempar eller overgangsfelt ved Haugen barnehage. Kommunen har komme fram til at det ikkje er grunnlag for det.