– Vi er kanskje litt vaksne barn, men det er viktig at vi bryr oss

Fleire gongar fekk dei fem jentene applaus frå salen i det dei reiste seg og delte sine tankar om Lindås kommune sine planar om Lonena.