Margit brukar påsken på å svara på meldingar og telefonar frå folk som treng hjelp

Kirkens SOS i Bjørgvin har behov for dobbelt så mange frivillige som det dei har i dag. Aldri før har dei svart på fleire krisetelefonar og meldingar.