Innsamling til julegåveaksjonen er i gang – Behovet aukar kvart år

Gjennom julegåveaksjonen «Ei god jul for alle!» samlar Raude Kors og frivilligsentralane inn gåver og bidrag til matkassar til familiane som treng det mest i jula.