Løyste julegåveproblemet til slekta – no deler dei løysinga gratis

Julegåvehandlinga var komplisert med stor familie og mange vener. Difor lagde Øystein Veien ei eiga nettside. Den fungerte så bra at no får dei som vil prøve den.