Remi (35) frå Seim tilsett som ny prosjektleiar hjå Gategodsgutta AS

– Eg søkte jobb hjå Gategodsgutta AS fordi stillinga såg spennande og utfordrande ut.