Dumpa slakterestar like ved drikkevasskjelde

Funn av ferske slakterestar etter to hjortar like ved drikkevasskjelda Sjausetvatnet i Lindås gjev mistanke om tjuvjakt.