– Me har ikkje funne eit område som er meir egna enn dette området til vindkraft

Den planlagde vindparken «Hordavind» kan bli Europas største vindkraftverk på land. Men først må myndigheitene sei ja til planane