Med denne bilen køyrer du gratis i bomringen

Av

Denne vesle elektriske tassen går i 80 km/t, men er registrert som motorsykkel. Derfor køyrer den gratis gjennom bomstasjonane.