Hudlegane avkreftar solkrem-mytane: – Det er eit problem at folk bruker faktor 50

Av

– Mange trur at faktor 50 er tryggare fordi det er høgare faktor, men det er ikkje riktig.