Avvikla 350-kronergrensa – Slik påverker dei nye reglane forbrukarane

Frå 2020 har regjeringa foreslått å avvikle 350-kronergrensa for avgiftsfritak for varer frå utlandet. Når dei nye reglane er innført vil varer som blir handla over nett påleggast same avgifter som varer kjøpt i norske butikkar.