Har rydda oljesøl i eit døgn. No er dei ferdige

Onsdag hadde Wergeland-Halsvik AS i Sløvåg eit uhell så det lak olje i sjøen i Sløvågen. Eitt døgn seinare er oppryddingsarbeidet ferdig.