«Kvinnekluss» i Gulen-politikken: Gulen sitt formannskap hadde ingen kvinner

Då Gulen valde formannskap var ikkje Høgre nøgde med kjønnsrepresentasjonen, og fekk medhald hjå Fylkesmannen. No har dei valt nytt formannskap.