Ønsker kandidatar til Leif Øksnes minnefond

Kjenner du ei eldsjel som står på for andre?