Mange godsaker på Fonnesdagane

Fonnesdagane spenner vidt. Fonnes bygdelag har tilbod til svært mange over den tre dagar lange festivalen.