Sjekk den kunstnariske kapteinens ferd over Brufjorden i kveld

Fôrbåten hadde litt ekstra tid på veg til Ewos.