Helsesista-besøket kosta 60.000 kroner

Med ei timelønn på 30.000 kroner, blei det ikkje billig å få Helsesista på besøk.