Norodd skulle vore på ferie, men har jobba dugnad nesten 48 timar i strekk

Norodd Støfring skulle vore på ferie i Kalvåg i Bremanger. Slik vart det ikkje for den røynde brannmannen på Vassenden.