Ordførarane måtte til pers i ukulele-speling: - Dette gav meirsmak

Ordførarane har bestått den musikalske ordførar-testen, det lovar bra, smiler Gillian og Tore Gjelsvik i Meland jazzkafe. Dei fekk prøva seg på eit ikkje heilt vanleg instrument.