No får lag og organisasjonar særordning på ferjer – men ikkje på alle strekningar

Då Autopass-ferjekort vart innført, mista lag og organisasjonar moglegheita til å betale for fleire køyretøy med same kort. No har dei fått særregel.