Desse har søkt på rektorstillinga i Fedje

Etter å ha forlenga søkjarfristen auka talet søknadar frå ein til tre. No har ei kvinne fått tilbod om jobben.