Ørjan Taranger og Audun Håland, ute og padlar.
Irene Bratteng Fossheim

Eit heilt spesielt tilbod gav funksjonshemma Ørjan (32) ei ny meining med livet

Publisert