– Det er håplaust. Skulen fyller ikkje lovkrava

Tysdag kveld møtte kring ein tredjedel av politikarane i Alver kommune opp på Eikanger skule for å få informasjon om tilstanden til skulen.