Passorda til hundretusenvis av nordmenn blottstilte på nett

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Av
DEL

Passorda til over 600.000 nordmenn er gjort tilgjengeleg på internett etter hacking av fleire store nettsider.

Adresseavisen har dei siste månadene hatt tilgang til meir enn 1,4 milliardar e-postadresser og passorda knytte til dei, som følge av omfattande datalekkasjar.

Brukarar frå over heile verda er ramma, over 600.000 i Noreg, ifølge avisa. Lekkasjane er frå teknologiselskap som LinkedIn og Dropbox, og dessutan fleire andre mindre nettstader. Blant dei ramma er norske statsrådar, generalar, politimeistrar, ambassadørar og bedriftsleiarar, og dessutan hundretusenvis av vanlege nordmenn.

I eit halvt år har tryggingstilsette i NTNU følgt hackaren gjennom datastraumane til universitetet. Lekkasjane skal ha stamma frå ein russisk hackar som braut seg inn i datasystem i 2012, før opplysningane dukka opp på det mørke nettet fire år seinare, til sals.

– Altfor mange forstår ikkje kor alvorleg det kan vere at eit passord hamnar på avvege, seier fagdirektør Roar Thon i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

NSM ber brukarar nytte såkalla tofaktor-autentisering, altså pålogging som krev ei ekstra opplysning eller stadfesting for å logge inn. I tillegg tilrår NSM bruk av eit passordhandteringsprogram, som er ein slags digital safe for passord. Døme på slike program er Lastpass og 1 passord.

(©NPK)

Artikkeltags