Dette er byvekstavtalen

Det er mykje forvirring rundt byvekstavtalen Alver forhandlar om med staten, fylket, Bergen og andre omegnkommunar. Vi forsøker å forklare litt av den.