Bransjen ser ei tydeleg trend: I desse bustadane finn ein oftast skjeggkre

Eldre bustader har sjeldan skjeggkre, mens bygg nyare enn 10 år blir invadert av dei plagsame insekta. Ingen veit årsaka.