Martine er ei av få kvinner i Nordhordland brann og redning: – Ein blir ikkje tilsett fordi at ein er kvinne, men fordi personen er kompetent til å utføre jobben

No er sju av 115 tilsette på Nordhordland brann og redning kvinner.