– Vi jobbar med å finne heimar til tre personar

Det er usikkert kva tid dei tre som no kan trenge mellombels bustad kan flytte inn att i bygget.