Millionbåt brann til den sank

BA: – Eg er fortvila, seier båteigaren.