Samferdsleministeren stansar auka bompengar i byane

Av

Reduserte bompengeinntekter i byane skal ikkje handterast ved å auke prisane for bilistane, har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bestemt.