Bomstasjonane kan forsvinna – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling

Dei upopulære bomstasjonane kan forsvinna til fordel for ei avgift per køyrde kilometer.

Dei upopulære bomstasjonane kan forsvinna til fordel for ei avgift per køyrde kilometer. Foto:

Om få år kan talet på køyrde kilometer avgjere kor mykje du skal betale i vegavgifter til statskassen. Datatilsynet gir no grønt lys for GPS-måling.

DEL

Fleire politiske parti og bilorganisasjonar har lenge vore einige om at satellittbasert vegprising, der bilistane betaler for kor mange kilometer bilen køyrer, bør erstatte dagens bompengar, skriv Aftenposten.

Eit slikt system kan erstatte dagens avgiftssystem med bompengar, drivstoffavgifter, eingongsavgift og trafikkforsikringsavgift. Ei utfordring har vore å vareta personvernet, men Datatilsynet meiner no at dette kan løysast. Det kan bety at vegprising kan vere på plass om fem-seks år.

– Ja, vi meiner utfordringa mellom vegprising og personvern kan løysast, seier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

– Det er alt lansert interessante tekniske løysingar for eit nytt vegprisingssystem som tar innover seg utfordringane knytt til personvernet. Mykje av teknologien er alt på plass, seier han.

Samferdselsdepartementet er i gang med ei utgreiing om vegprising, men foreløpig berre for tungtransporten. Thon foreslår at Stortinget set ned eit utval som skal greie ut ei helt ny løysing for vegprising som varetar personvernet.

I regjeringsforhandlingane som no går føre seg på Hadeland, jobbar KrF og Venstre for at eit slikt utval skal bli del av ei ny regjeringserklæring. KrF leverte alt i fjor haust eit representantforslag der partiet foreslår at Stortinget ber regjeringa greie ut og planlegge innføring av satellittbasert vegprising. Venstres Abid Raja sa nyleg at Venstre også ønsker å erstatte bompengar med vegprising så snart personvernutfordringane er varetatt. Tysdag 8. januar er det høyring i Stortinget om saka.

Artikkeltags