Den tradisjonsrike bokbåten får leve

I 2020-budsjettforslaget for Vestland gjekk fylkesadministrasjonen inn for at ordninga skulle bli avvikla. Det har politikarane sagt nei til.