Salet av nye personbilar gjekk ned i 2019

Det vart selt nesten 4 prosent færre bilar i 2019 enn året før. Samtidig held auken fram i salet av elbilar.