Bompengeprosjekta står i kø: Dette er Norges bompenge-region

Av

Det er ikkje berre i bydelane at det kjem nye bompengestasjonar i åra framover. Bompengeprosjekta står i kø.