Sivilombodsmannen: Bergen fengsel bryt lova

Av

Ein ny rapport frå Sivilombodsmannen slår fast at Bergen fengsel bryt lova på fleire punkt. Dei krev no strakstiltak for å få ned bruken av isolasjon.