Cathrine (33): - Kvifor er det ingen som reparerer leikar og dingsar som går sund?

Favorittleiken til Oline (2) vart øydelagd. Då spurde mamma Cathrine Ekehaug seg kva ein eigentleg kan gjere med det.