Helsesista med føredrag for unge: – Eg tek dei veldig på alvor

Torsdag var Tale Maria Krohn Engvik på Nordhordland Folkehøgskule for å halde to føredrag. Eit for barn og unge, men også eit for vaksne.