Framleis valthriller i Austrheim: - Eg vil jo vere ordførar, men det er ikkje alltid ein får det som ein vil

Til trass for at Arbeidarpartiet er størst i Austrheim, er det ikkje sagt at Per Lerøy (Ap) får fortsetje som ordførar.