Entreprenør grov over hovudvassleidning: store delar av Austrheim utan vatn