Desse vil verte kommunalsjefar i Austrheim

Kommunen er i gong med å fylla tre sjefsstillingar. Blant søkjarane er både rektorar og ein fylkespolitikar.