Enden på visa for ungdomshuset på Fonnes: Kommunen vil rive Vardehuset

Drivarane av Vardehuset på Fonnes sel inventaret for å betale rekningane for drifta. No vil huset truleg bli rive av kommunen.