Arbeidstilsynet: Fullt mogeleg å unngå brot på arbeidsmiljølova sine vedtekter om arbeidstid

ARBEIDSLIV: Arbeidsmiljølova er ikkje for streng. Det er fullt mogleg å sikre drifta utan brot på vedtektene om arbeidstid, meiner Arbeidstilsynet.