Sprengingsulykka i Alversund er ferdig etterforska

Politiet vil ikkje seia noko om kva etterforskinga viser.