Innstiller byggearbeidet i Alversund

Stansar arbeidet fram til etterforskinga på staden er ferdig.