– Vil finne ut kva som hende og hindre at det skjer igjen

Lindås kommune har vore i møte med politiet og entreprenøren bak arbeidet med ny skule i Alversund. No vil dei finne ut kva som gjekk gale måndag kveld.