Gjer tiltak etter sprengingsulykke: - Vil gjere det så bra som mogeleg for bebuarane

Lindås kommune inviterte til møte etter sprengingsuhell måndag kveld.