No er det vedtatt: – Kommunestyret skal setje av fem millionar kroner årleg til næringsutvikling i Alver

Av

Torsdag vedtok kommunestyret å setje av fem millionar kroner årleg til næringsutvikling i Alver. Forslaget kom frå utval for næringsutvikling og drift.