Ny rapport: Bompengar over skattesetelen vil koste 12,6 kroner for alle – per dag

Skulle bompengane bli krevd inn over skattesetelen vil dessutan trafikken i Bergen sentrum auke med nesten 10 prosent, konkluderer forskarane.