Tidlegare har det vore nødvendig å melde om flytting både til Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvaret for, og Posten kvar for seg. Dobbeltarbeidet er det nå slutt på.

– Denne løysinga er eit godt eksempel på et vellykka digitaliseringssamarbeid som gjør kvardagen enklare for brukarane, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Målsetting

Med den nye løysinga kan brukarane på posten.no gi samtykke til at Posten deler adresseendringa med Folkeregisteret. Årleg får Posten over 650.000 flyttemeldingar, mens Folkeregisteret mottar 500.000.

Jensen seier at det er ei målsetting med digitalisering av de offentlege tenestene at brukarane berre må oppgi informasjon ei gang og eitt stad, og at denne opplysningane så kan brukast igjen.

10.000 har brukt ordninga

Fellestenesta forenklar og effektiviserer brukaranes kvardag, slår konsernsjef Tone Wille i Posten fast.

– Tenesta er enkel og sparar tid for dei som skal flytte, og sikrar både oss og Skatteetaten data med høgare kvalitet. Vi er svært fornøgd med samarbeidet, seier Wille.

Skattedirektør Hans Christian Holte omtaler ordninga som ei ny digital teneste som mange vil nyte godt av. Løysinga blei gjort tilgjengeleg 20. oktober. Sidan har over 10.000 personar nytta seg av den.